Благодійна допомога лікарні

       З 01.02.2017 року кошти, які передані як балгодійна допомога фізичними, юридичрими особами (громадськими об'єднаннями) зараховуються на рахунок лікарні, який відкритий в державному казначействі України у Херсонській області і спрямовуються на зменшення забов'язань по видатках загального фонду, які не забезпечені бюджетним фінансуванням.

 Благодійна допомога за 2018 рік.

КЕКВ

Назва

Сума

1

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

725309,24

2

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

291437.27

3

2230

Продукти харчування

29855.10

4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

148052,59

5

2250

Видатки на відрядження

12529,24

6 2274 Оплата природного газу 1290,00
7 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 8075.00
8 3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 47980,00

Х

Всього:

  1264528,44

 Благодійна допомога на 31 грудня 2019 року.

КЕКВ

Назва

Сума

1

2210

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

661616,02

2

2220

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

777715,87

3

2230

Продукти харчування

22971,03

4

2240

Оплата послуг (крім комунальних)

113261,81

5

2250

Видатки на відрядження

6753,99

6 2274 Оплата природного газу 2718,00
7 2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 12729,99
8 2800 Інші видатки 2183,08
9 3110 Придбання обладнання і придметів довгострокового користування 31232,00

Х

Всього:

  1631181,79